banner
Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
News
 
Anunt concurs

Spitalul Orăşenesc Deta anunţă scoaterea la concurs a posturilor de Director Financiar Contabil şi Director Medical în data de 19.08.2011, ora 12˚˚. Bibliografia si lista documentelor necesare se pot ridica de la sediul institutiei, str. Mihai Viteazu nr. 10, judet Timiş, telefon de contact 0256/391260.

 
Zilele Orasului Deta 2011

Zilele Orasului Deta, editia a II-a, se desfasoara în perioada 29-31 iulie 2011. Programul de desfasurare a evenimentelor se afla publicat aici

 
Anunt licitatie

Consiliul Local al Orasului Deta scoate la licitatie în vederea închirierii magazia de cereale "LAUER" din satul Opatita.

Licitatia va avea loc în data de 25 iulie 2011, ora 1000, la sediul Primariei orasului Deta. În caz de neadjudecare, licitatia se va repeta la interval de 10 zile.

Informatii suplimentare si caietul de sarcini se pot obtine la Biroul Urbanism al Primãriei orasului Deta.

 
Somatii si titluri executorii

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(2) litera “d” si alin. (3) din Codul de Procedurã Fiscalã privind comunicarea actelor administrative prin publicitate, tabelul privind contribuabilii pe numele cãrora s-au emis somatii si titluti executorii la data de 30 iunie 2011 se afla publicat aici

 
Anunt Acord mediu

PRIMÃRIA ORASULUI DETA, anuntã publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare  de cãtre ARPM Timisoara de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvatã în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Amenajare strãzi în orasul Deta” propus a fi amplasat în orasul Deta, str. Cernei,  str.Târgu Mare, str.Trandafirilor, Zona Elena Ghenescu, judetul Timis.

 

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul ARPM Timisoara, judetul Timis, localitatea Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, în zilele de luni-joi între orele  800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400, precum si la urmãtoarea adresã de internet http://arpmtm.anpm.ro – acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunt, pânã la data de 30.05.2011.

 
Solicitare Acord mediu

PRIMĂRIA ORASULUI DETA, anuntă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Amenajare străzi în orasul Deta” propus a fi amplasat în orasul Deta, str. Cernei,  str.Târgu Mare, str.Trandafirilor, Zona Elena Ghenescu, jud.Timis.

 

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ARPM Timisoara, localitatea Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, si la sediul Primăriei Orasului Deta, strada Victoriei nr.32, Deta, jud.Timis, în zilele de luni-joi între orele  8.00 – 1630, vineri între orele 8.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Timisoara.

 
Concesionare de terenuri pentru construirea de locuinte

Consiliul local al orasului Deta organizeazã licitatie în vederea concesionãrii de terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personalã în Zona de locuinte Termal Deta. Licitatia va avea loc la sediul Primãriei orasului Deta în data de 26.05.2011, ora 1000. Informatii suplimentare si caietul de sarcini se pot obtine de la Biroul Urbanism al Primãriei orasului Deta.

 
Anunt concurs

GRUPUL SCOLAR ”SFANTU` NICOLAE” DETA organizeazã în data de 22.11.2010, orele 1000 concurs pentru ocuparea postului de muncitor II-sofer transport scolar.

 

                           Conditii de participare la concurs:

 

                -Vechime minima în muncã, ca sofer - 3 ani

                -Posesor permis de conducere categoriile B si D

                -Atestat transport persoane vizat la zi

                -Card transport

                -Fisa medicalã conducãtor auto

                               

                           Dosarul de înscriere la concurs va contine :

 

          -Cerere de angajare

                -Copie C.I. sau B.I.

                -Curiculum – vitae

                -Copii acte studii

                -Copie carte de muncã

                -Cazier

                -Recomandare de la ultimul loc de muncã

                -Copie permis de conducere

                -Copie  atestat transport persoane

                -Fisã medicalã

 

Înscrierile au loc panã în data de 19.11.2010, orele 1200 la Secretariatul scolii.

Informatii suplimentare la Secretariatul scolii, Str. Mihai Viteazul nr. 12, tel. 0256390252

 
Anunt PUG

Primaria orasului Deta titulara a proiectului Plan Urbanistic General – Orasul Deta, judetul Timis anunta publicul interesat urmatoarele:

                  Decizia de analiza a calitatii raportului de mediu este de emitere a avizului de mediu.

                  Urmatoarele documente pot fi consultate la sediul Primariei orasului Deta, Birou urbanism de luni pana joi intre orele 900-1400:

·        Planul adoptat;

·        O declaratie privind modul in care consideratiile privind mediul au fost integrate in plan, modul in care raportul de mediu a fost pregatit, modul in care opiniile exprimate de public si de alte autoritati au fost luate in considerare in luarea deciziei de emitere a avizului de mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan avizate, in comparatie cu alte alternative prezentate;

·        Masurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului.

 
Conferinta de Validare

Asociatia de Dezvoltare  Intercomunitara “Timis Torontal” anunta, in calitate de organizator al evenimentului, Conferinta de Validare a Strategiei de Dezvoltare a Microregiunii  “Timis Torontal Barzava” in data de luni 25 octombrie ora 11.00 in sala de sedinte a Primariei Orasului Deta.

Obiectivele intalnirii vor fi:

1)     Prezentarea Strategiei de Dezvoltare a Microregiunii si  a Planului de Dezvoltare Locala a  teritoriului GAL “Timis Torontal Barzava” ;

2)     Consultarea publica, dezbateri pe marginea documentelor prezentate referitor la adoptarea Strategiei de Dezvoltare a  Microregiunii si finalizarea Planului de  Dezvoltare ;

3)     Validarea oficiala  a documentelor prezentate anterior precum si a Dosarului de Candidatura de catre participantii la Conferinta.

In cadrul evenimentului sunt invitati membrii fondatori ai Grupului de Actiune Locala “Timis Torontal Barzava”, administratiile locale, membrii ai asociatiilor non-guvernamentale precum si reprezentantii ai mediului privat din Microregiune, dar si persoane interesate de dezvoltarea mediului rural si accesarea de fonduri prin intermediul GAL-ului.Beneficiarii G.A.L.-ului “Timis Torontal Barzava”   vor fi cei peste 51.000 de locuitori dispusi  pe  o suprafata de 1.147 kmp din sudul judetului Timis cuprinzand 14 comunitati,  si nord vestul judetului Caras Severin avand in componentata 3 comune, prin intermediul Programului Leader care se finanteaza prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR).

                            Pentru  accesarea Programul LEADER, comunitãtile locale, grupate în teritoriu, au trebuit sã creeze un parteneriat public-privat denumit "Grup de Actiune Localã,"  GAL-urile sunt constituite din reprezentanti ai sectoarelor public, privat si ai societãtii civile din teritoriul respectiv. La nivel de decizie, partenerii economici si reprezentantii societãtii civile, precum agricultorii, femeile, tinerii din spaþiul rural si asociatiile acestora trebuie sã reprezinte cel putin 51% din parteneriatul local.

 

   In cazul selectiei GAL-ului   Microregiunea  “Timis Torontal Barzava ”  va   finanta proiecte de dezoltare rurala de pana la maxim 2,8 milioane de euro, dupa regulile aplicate proiectelor derulate prin Agentia de Plati si Interventii in Agricultura si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala.

 
 <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   >> 
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro