banner
Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
News
 
Conferinta de Validare

Asociatia de Dezvoltare  Intercomunitara “Timis Torontal” anunta, in calitate de organizator al evenimentului, Conferinta de Validare a Strategiei de Dezvoltare a Microregiunii  “Timis Torontal Barzava” in data de luni 25 octombrie ora 11.00 in sala de sedinte a Primariei Orasului Deta.

Obiectivele intalnirii vor fi:

1)     Prezentarea Strategiei de Dezvoltare a Microregiunii si  a Planului de Dezvoltare Locala a  teritoriului GAL “Timis Torontal Barzava” ;

2)     Consultarea publica, dezbateri pe marginea documentelor prezentate referitor la adoptarea Strategiei de Dezvoltare a  Microregiunii si finalizarea Planului de  Dezvoltare ;

3)     Validarea oficiala  a documentelor prezentate anterior precum si a Dosarului de Candidatura de catre participantii la Conferinta.

In cadrul evenimentului sunt invitati membrii fondatori ai Grupului de Actiune Locala “Timis Torontal Barzava”, administratiile locale, membrii ai asociatiilor non-guvernamentale precum si reprezentantii ai mediului privat din Microregiune, dar si persoane interesate de dezvoltarea mediului rural si accesarea de fonduri prin intermediul GAL-ului.Beneficiarii G.A.L.-ului “Timis Torontal Barzava”   vor fi cei peste 51.000 de locuitori dispusi  pe  o suprafata de 1.147 kmp din sudul judetului Timis cuprinzand 14 comunitati,  si nord vestul judetului Caras Severin avand in componentata 3 comune, prin intermediul Programului Leader care se finanteaza prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR).

                            Pentru  accesarea Programul LEADER, comunitãtile locale, grupate în teritoriu, au trebuit sã creeze un parteneriat public-privat denumit "Grup de Actiune Localã,"  GAL-urile sunt constituite din reprezentanti ai sectoarelor public, privat si ai societãtii civile din teritoriul respectiv. La nivel de decizie, partenerii economici si reprezentantii societãtii civile, precum agricultorii, femeile, tinerii din spaþiul rural si asociatiile acestora trebuie sã reprezinte cel putin 51% din parteneriatul local.

 

   In cazul selectiei GAL-ului   Microregiunea  “Timis Torontal Barzava ”  va   finanta proiecte de dezoltare rurala de pana la maxim 2,8 milioane de euro, dupa regulile aplicate proiectelor derulate prin Agentia de Plati si Interventii in Agricultura si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala.

 
Anunt pentru ocuparea postului de manager in cadrul Spitalului orasenesc Deta

1. Spitalul orasenesc Deta organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica.

2. Concursul va avea loc in data de  1.11.2010 (testul grila) si  5.11.2010 (sustinerea proiectului de management) si va fi organizat in cadrul Spitalului orasenesc Deta, str. Mihai Viteazul  nr.10, jud. Timis, tel. 0256/390260,

3. La concurs au acces persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • b) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
 • c) au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
 • d) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
 • e) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
 • f) nu au varsta de pensionare, conform legii.

Regulamentul de organizare a concursului si bibliografia sunt afisate pe site-ul Primariei orasului Deta, www.detatm.ro/Documente publice/Proiecte hotarari, si poate fi consultat la secretariatul spitalului.

4. Inscrierea candidatilor se face la SERVICIUL RUNOS al Spitalului orasenesc Deta, str. Mihai Viteazu nr.10, jud. Timis, in intervalul 18-22.10.2010.

5. Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 • a) cererea de inscriere;
 • b) copia actului de identitate;
 • c) copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;
 • d) copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar, ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
 • e) curriculum vitae;
 • f) copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/ atestate etc. in domeniul managementului sanitar;
 • g) adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe carnetul de munca, certificata "in conformitate cu originalul" de catre conducerea unitatii;
 • h) cazierul judiciar;
 • i) adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
 • j) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
 • k) declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa;
 • l) copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz;
 • m) proiectul de management realizat de candidat;
 • n) chitanta de plata a taxei de participare la concurs.

6. Taxa de participare este de 300 lei si se poate plati la casieria spitalului.

 
Anunturi publice

  ANUNT PUBLIC:  8.09.2010

Primaria  Orasului  Deta, titulara a Planului Urbanistic General al Orasului  Deta, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan si finalizarii raportului de mediu.

Consultarea proiectului de plan  si a raportului de mediu se poate realiza la sediul Primariei Oras  Deta, in localitatea Deta, str. Victoriei nr.32, jud. Timis, zilnic între orele 800-1600.

Comentariile si propunerile se vor transmite in scris la sediul Primariei Orasului Deta si la sediul ARPM Timisoara, bdul. Liviu Rebreanu nr. 18b, in termen de 48 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

 

  ANUNT PUBLIC PENTRU DEZBATERE PUBLICA: 8.09.2010

Primaria Oras Deta  titulara a Planului Urbanistic General al Orasului  Deta, jud. Timis  anunta publicul interesat asupra audierii publice a raportului de mediu, care va avea loc in data de 28.10.2010.

Prezentarea raportului de mediu se va face incepând cu ora 15.00 la sediul Primariei  Oras Deta , str Victoriei nr. 32, Deta, jud. Timis.

Autoritati participante: ARPM Timis, APM Timis, Autoritatea de sãnãtate publica Timis, CNADR-DRDP Timisoara, A.N.Apele Romane Timis, OCPI Timis, ANIF Timis, ISU Timis, GNM Timis, CJ Timis, SC Enel Distributie Banat SA, EON Gaz Sucursala Timisoara, Romtelecom Timis, SC AQUATIM Sucursala Deta, Directia de cultura si monumente Timis, SC TELUS ADVISER SRL Timisoara, SC BLOM ROMANIA Targoviste, Primaria oras Deta.”

 
Reprogramare concurs

Ca urmare a Hotararii Consiliului de administratie al Gradinitei P.P. Deta va avea loc reprogramarea concursului pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu.  Concursul se va desfasura in data de 5 august 2010. Candidatii care au fost inscrisi sunt rugati sa-si actualizeze cererea de inscriere la concurs in perioada 26-30 iulie a.c.                                                               

Informatii suplimentare la sediul Gradinitei P.P. Deta, str. Stefan cel Mare nr.4/a

 
ZILELE ORASULUI DETA - prima editie.

In cadrul proiectului “Sezatori cu traditii si noutati la Deta(RO) si Bordany(HU)" se va desfasura in perioada 30 iulie -1 august 2010, activitatea “Zilele orasului Deta – prima editie”. Cu acest prilej, timp de trei zile in orasul nostru vor avea loc programe artistice.

Desfasurat sub deviza “Doua tari, un scop, succes comun”, proiectul doreste dezvoltarea relatiilor interumane, a intelegerii si respectului reciproc. Tocmai de aceea la acesta activitate, alaturi de Deta si Bordany sunt invitati sa participe si reprezentanti  din alte localitati din Banat: Coka, Costeiu, Susara, Izbistea si Ulma din Serbia, Recas si Becicherecul Mic din Romania. Pentru buna desfasurare a programului, care va avea loc pe o scena amplasata in Parcul orasului, au fost invitati sa participe si Ansamblul de muzica populara “Bujorul” Timisoara, care va asigura orchestratia pentru solistii de muzica populara, formatia CONECT-R, care va asigura incheierea programului in cea de a doua zi, iar formatia COMPACT, impreuna cu TOP SECRET, AXANDRA  si DJ ALEXYA, ELECTRO  DANCE si actorii pentru momentele vesele de la ALTFEL  ART, vor incheia programul  zilei de 1 august. Semnalul pentru inchiderea sarbatorilor va fi data de un foc de artificii. 

Programul complet pentru cele trei zile se gaseste pe site la rubrica Evenimente

 
Multumiri

Conducerea Primariei Orasului Deta multumeste Asociatiei KINDER-ALTEN-KRANKENHILFE FUR RUMANIEN e.v., domnilor DRAGOSSY  SIEGFRIED, NIKOLAUS  LAUB, NETT  WERNER, MEIER  FRANZ si MEIER  GEORG, oameni cu suflet, care in mai multe randuri au facut donatii Gradinitei PP din oras, donatii constand in jucarii si utilitati pentru bucataria si grupurile sanitare.

 

 
Anunturi licitatii
 • Consiliul local Deta scoate la licitatie concesionarea terenului în suprafata de 35 m2, teren apartinand domeniului privat al orasului Deta, situat in Zona Termal, strada Padurii, pe parcela inscrisa in CF 400243(2719) cu nr.top. 72/29, in vederea amplasarii unei constructii (chiosc ) pe o perioada determinata de 3 ani de zile. Licitatia va avea loc in data de 18.05.2010  ora 1000, la sediul Primariei Deta. Informatii suplimentare si caietul de sarcini se pot obtine la Primaria orasului Deta.

 •  Consiliul local Deta scoate la licitatie în vederea inchirierii terasa apartinatoare fostei sali de gimnastica Deta (Parcul orasului), imobil inscris in CF nr. 2278 cu nr.top. 62-63/b/3 in suprafata de 226 m2, pe o perioada de 6 luni de zile, in vederea folosirii acesteia în regim de comert stradal si bar.  Licitatia va avea loc in data de 6.05.2010 ora 1000 la sediul Primariei orasului Deta. In caz de neadjudecare licitatia se va repeta la interval de 10 zile. Informatii suplimentare si caietul de sarcini se pot obtine la Biroul Urbanism al Primariei orasului Deta

 
Schimbare program de colectare deseuri menajere

In vederea imbunatatirii serviciului de colectare a deseurilor menajere, incepand din data de 1.04.2010 firma de salubritate SC G&E Invest 2003 SRL anunta schimbarea programului de colectare a deseurilor menajere, dupa cum urmeaza:

Lunistrazile: Targul Mare si blocurile; Calea Ghiladului;  Gyula Revitczy ; Victoriei (stanga+dreapta); Mihai Viteazul (stanga+dreapta); Blocuri Piata Libertatii, Aurel Vlaicu, Vasile Alecsandri; Marasesti; Calimanesti; Calea Banlocului; Padurii; Blocuri ANL; Termal; Blocuri Elena Ghenescu; Blocuri Stefan cel Mare; Infratirii; Agenti economici.

Martistrazile: Aleea Revolutiei; Parcului; Victor Babes; Mihail Kogalniceanu; Independentei; Eybl; Takata; Nicolae Titulescu; Unirii; Marian Damaschin; 16 Decembrie; Sfantu Ioan; Sirul Birda; Carpati; Bistritei; Cernei; Mihai Eminescu; 1 Mai; Avram Iancu; Stefan cel Mare; Elena Ghenescu; Anton Kratzer; Aleea Garii; Trandafirilor; Targul Mare; Calea Opatitei; SC Lux SRL.

Miercuri -Blocuri Targul Mare; Blocuri ANL; Blocuri Elena Ghenescu; Blocuri Stefan cel Mare, Blocuri Piata Libertatii; Agenti economici; satul Opatita.

JoiColectare gunoi selectiv cu tractorul+remorca.

Vineri –Blocuri Targul Mare; Blocuri ANL; Blocuri Elena Ghenescu; Blocuri Stefan cel Mare, Blocuri Piata Libertatii; Agenti economici.

 
Educatie si traditie religioasa la Deta

In perioada 1-3 aprilie 2010 in orasul Deta, in cadrul proiectului “Sezatori cu traditii si noutati la Deta (Romania) si Bordany (Ungaria)” va avea loc activitatea Educatie si traditie religioasa la Deta. Aceasta activitate va fi organizata sub forma unui schimb de experienta si invatare la nivelul elevilor claselor V-VIII din Deta si Bordany, la care vor participa 45 de elevi si 5 cadre didactice din fiecare localitate. Scopul activitatii este invatarea obiceiurilor si traditiilor locale de catre parteneri, cu ocazia unei sarbatori specifice, de PASTELE ORTODOX la Deta.

 
CURATENIA DE PRIMAVARA 2010

     In perioada 22.03 - 30.04.2010, Primaria orasului Deta prin Serviciul Edilitar si operatorul serviciului de salubrizare organizeaza Curatenia de Primavara.

     Curatenia de Primavara 2010 va consta in:

          - Actiuni de curatenie a zonelor verzi de pe domeniul public.

          - Lucrari de intretinere a spatiilor verzi.

          - Actiuni de reparatii la mobilierul urban.

          - Actiunea de salubrizare a Parcului Anton Kratzer si plantarea de pomi.

          - Actiuni de curatenie în zona eurocontainerelor de deseuri menajere si a celor pentru deseuri selective.

          - Curatarea platformelor gospodaresti.

          - Colectarea si transportul deseurilor vegetale.

          - Etc.

     La actiunile din cadrul Curateniei de Primavara sunt invitati sa  participe toti cetatenii, asociatiile de locatari si agentii economici pentru intretinerea spatiilor verzi în zonele unde locuiesc sau isi desfasoara activitatea.

     In perioada 18.03-02.04.2010 firma de salubritate S.C. G&E  Invest 2003 S.R.L. va organiza colectarea deseurilor vegetale rezultate din curatenia spatiilor verzi întretinute de asociatiile de proprietari si de locuitorii cartierelor de case, (toaleta arborilor, tuns gard viu, tuns gazon) dupa urmatorul program:

          Deta – 25.03.2010; 1.04.2010

          Opatita – 01.04.2010

          Functie de solicitari programul poate fi extins.

 
 <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38   >> 
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro