banner
Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
News
 
Oferta vanzare teren arabil

Oferta vanzare teren arabil.

 
Actiune de curatire a parcului orasului

Primăria oraşului Deta în colaborare cu Liceul Tehnologic „Sfântu` Nicolae" Deta organizează în data de 3 noiembrie a.c, începând cu orele 11, o activitate de voluntariat  pentru curăţarea parcului oraşului. Cetăţenii care doresc să participe la această acţiune sunt aşteptaţi, la data şi ora stabilită, la intrarea în parc din str. Victoriei.

 
Anunt dezbatere publica stabilire impozite si taxe locale pentru anul 2016.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se supune consultării publice PROIECTUL DE HOTĂRÎRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2016.

Documentul poate fi consultat la sediul Primăriei Oraşului Deta, Serviciul Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe sau pe site-ul propriu al instituţiei, la adresa www.detatm.ro, secţiunea Buget local.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, se pot depune în scris la sediul Primăriei Oraşului Deta, prin poştă la adresa, oraşul Deta, str. Victoriei nr. 32, judeţul Timiş, sau prin intermediul poştei electronice la adresa primaria_deta@net69.ro , până la data de 4.11.2015, orele 12.

Persoanele interesate pot participa la dezbaterea publică pe marginea acestui proiect de hotărâre, care va fi organizată în data de 4 noiembrie 2015, orele 1400, la sediul Primăriei oraşului Deta, sala de şedinţe .

 
Somatii si titluri executorii 26.10.2015

În temeiul art. 44 alin. (2) litera „d" si alin.(3) din O.G. nr. 92/2003, Codul de Procedura Fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare Primăria oraşului Deta a emis somaţii şi titluri executorii pentru următorii contribuabili.

 
Somatii si tiluri executorii 20.10.2015.

În temeiul art. 44 alin. (2) litera „d" si alin.(3) din O.G. nr. 92/2003, Codul de Procedura Fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare Primăria oraşului Deta a emis somaţii şi titluri executorii pentru următorii contribuabili. 

 
Ceaunul si Gratarul Opatita, editia 2015.
PRIMĂRIA ORAŞULUI DETA şi CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI DETA vă invită în data de 17 octombrie 2015,  începând cu ora 900, la Festivalul de gătit CEAUNUL şi GRĂTARUL OPATIŢA,  ediţia 2015, care va avea loc în curtea Casei Nationale din Opatita.
 
Proiect finanţat prin Europe for Citizens Programme 2014-2020.

 Primăria oraşului Deta va participa în perioada 7-12 octombrie 2015, la Trivero - Italia, la un proiect Town Twinning, "Europe-Week for Youth 2015", proiect finanţat prin Europe for Citizens Programme 2014-2020, alături de alte 10 primării din Lituania, Polonia, Croaţia şi Italia. Proiectul finanţat de Comisia Europeană facilitează înfrăţirea între oraşele europene, Deta având astfel posibilitatea de a stabili colaborări cu cele 10 oraşe participante la întâlnirea de la Trivero.

 Punctul culminant al acestui Town Twinning va fi semnarea jurământului de înfrăţire. Delegaţia oraşului Deta va fi formată din 9 persoane şi va fi condusă de viceprimarul oraşului Mateescu Adina.

 Proiectul are ca obiectiv să aducă Europa mai aproape de cetăţenii săi şi să crească gradul de conştientizare al cetăţenilor, rezultate obţinute prin politicile europene. De asemenea se doreşte încurajarea participării democratice şi civice a cetăţenilor la nivelul Uniunii Europene, prin dezvoltarea gradului de înţelegere al cetăţenilor a procesului de politică a Uniunii şi prin promovarea oportunităţilor de societate, angajament intercultural şi voluntariat la nivelul Uniunii.

 Scopul proiectului este promovarea cetăţeniei europene şi a procesului democratic, care cuprinde dezvoltarea capacităţii de a înţelege valorile Uniunii Europene.

 
Anunturi vanzare terenuri

Anunt vanzare teren

Anunt vanzare teren

               Anunt vanzare teren

 
Anunt licitatie concesionare terenuri

Consiliul local al oraşului Deta organizează licitaţie în vederea concesionării terenurilor din oraşul Deta după cum urmează:

       1.Concesionarea parcelelor de teren din Deta, situate în intravilanul oraşului Deta, înscrise în CF 402598 şi CF 402600, St=9624 mp, în vederea dezvoltării de servicii publice respectiv amplasarea unor construcţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi de agrement.
       2.Concesionarea parcelei de teren din Deta, situată în intravilanul extins al oraşului Deta, înscrisă în CF 402766, St=3582 mp, în vederea dezvoltării de servicii cu destinaţia de mici activităţi de producţie.
       Cererile de participare la licitaţie se vor depune la sediul Primăriei oraşului Deta, strada Victoriei nr.32 până la data de 28.09.2015 inclusiv.
       Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei oraşului Deta în data de 01.10.2015, ora 1100.
       Informaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la Serviciul Urbanism al Primăriei oraşului Deta.
 
Anunt pentru ocuparea postului de manager in cadrul Spitalului orasenesc Deta

1. Spitalul orasenesc Deta organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica.

2. Concursul va avea loc in data de 21.09.2015 (testul grila) si 23.09.2015 (sustinerea proiectului de management) si va fi organizat in cadrul Spitalului orasenesc Deta, str. Mihai Viteazul  nr.10, jud. Timis, tel. 0256/390260,

3. La concurs au acces persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior medical, economico-finaniar sau juridic;
 • b) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
 • c) au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
 • d) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
 • e) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
 • f) nu au varsta de pensionare, conform legii.

Regulamentul de organizare a concursului si bibliografia sunt afisate pe site-ul Primariei orasului Deta, www.detatm.ro, si poate fi consultat la secretariatul spitalului.

4. Inscrierea candidatilor se face la SERVICIUL RUNOS al Spitalului orasenesc Deta, str. Mihai Viteazu nr.10, jud. Timis, in intervalul 7-11.09.2015.

5. Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 • a) cererea de inscriere;
 • b) copia actului de identitate;
 • c) copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;
 • d) copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar, ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
 • e) curriculum vitae;
 • f) copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/ atestate etc. in domeniul managementului sanitar;
 • g) adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe carnetul de munca, certificata "in conformitate cu originalul" de catre conducerea unitatii;
 • h) cazierul judiciar;
 • i) adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
 • j) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
 • k) copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz;
 • l) proiectul de management realizat de candidat;
 • m) chitanta de plata a taxei de participare la concurs.

6. Taxa de participare este de 300 lei si se poate plati la casieria spitalului.

Regulament organizare concurs

Bibliografie

Teme cadru pentru proiectul de management

 
 <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   >> 
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro